Rozśpiewane_Serca_Krosna!

2019-12-15 15:15

 

Regulamin konkursu wokalnego
„Rozśpiewane Serca Krosna”

 

I. ORGANIZATOR
Sztab 5567 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działający przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1, 38 - 400 Krosno

II. MIEJSCE I TERMIN KONKURSU
1 etap 28-29 grudnia 2019 r. godz. 18.00-20.00, Galeria Handlowa VIVO ul. Bieszczadzka 29, 38-400 Krosno
2 etap 12 stycznia 2020 r., krośnieński Rynek

III. CELE KONKURSU
1. Umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych młodzieży.
2. Wspólne wypełnienie WOŚPowych puszek.
3. Dobra zabawa i wspólne pomaganie.

IV. UCZESTNICY
1. Konkurs jest przewidziany dla osób wieku od 13 do 19 lat.
2. W przypadku uczestnika niepełnoletniego wymagana jest zgoda jego prawnego opiekuna.

V. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić do 20 grudnia 2019 r. do godz. 23.59 poprzez formularz internetowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/fjxKJvFk49TXJmT7A
2. Kolejność prezentacji scenicznych zostanie ustalona na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Informacje o dokładnym terminie (dzień i data) uczestnicy otrzymają drogą mailową.
3. Uczestnicy zgłaszają się na miejsce przesłuchań z własnym akompaniamentem zarejestrowanym na płycie CD-audio. Nagranie powinno być wysokiej jakości. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające ze złej jakości nagrań.

VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Etap preselekcji odbędzie się w dniach 28-29 grudnia 2019 r. w godzinach 18.00-20.00 w Galerii Handlowej VIVO ul. Bieszczadzka 29 Krosno.
2. Etap finałowy odbędzie się podczas 28 Finału WOŚP 12 stycznia 2020 między godziną 16.00 a 18.00 na krośnieńskim Rynku - szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom zakwalifikowanym do finału.

VII. OCENA
1. Wybór uczestników do finałowego etapu następuje poprzez głosowanie publiczności i decyzje jury. W związku z tym, że konkurs realizowany jest, jako impreza zamknięta Finału WOŚP głosowanie publiczności odbywać się będzie poprzez wrzutkę do puszki z numerem konkretnego uczestnika, natomiast jury przyzna wykonawcom odpowiednią liczbę punktów.
2. Zasady oceny obowiązywać będą podczas obu etapów przeprowadzanego konkursu.

VIII. PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA WIZERUNKU
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania podczas konkursu oraz wykorzystania zdjęć i nagrań video w celach informacyjnych i promocyjnych dotyczących wydarzenia. Uczestnicy konkursu, akceptujący niniejszy regulamin wyrażają równocześnie zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości RCKP i Sztabu WOŚP KROSNOoraz zdjęć i nagrań video z ich udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).
2. Uczestnik ma obowiązek zgłosić poprawne dane dotyczące autora tekstu i muzyki wykonywane przez Uczestnika utworu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkich informacji nieujętych w regulaminie udziela koordynator konkursu pod adresem mailowym sztab@rckp.krosno.pl.
2. Zgłaszający poprzez wysłanie zgłoszenia potwierdza, że zna i akceptuje zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. Podanie danych w zgłoszeniu jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcia udziału w Konkursie.
3. RCKP zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych niezbędnych do organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie z siedzibą przy ul. Kolejowej 1, 38-400 Krosno. Podstawowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w RCKP i przysługujących uczestnikom konkursu prawach znajdują się na stronie: www.rckp.krosno.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie konkursu.

 

Wróć