Ruszamy z rejestracją Wolontariuszy

2017-11-06 13:13

Koniecznie przeczytaj - cd. znajdziesz poniżej

Regulamin Wolontariusza 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy


1. Podczas Finału kwestować może każdy, kto posiada identyfikator zbiórki publicznej 26. Finału WOŚP i puszkę kwestarską wydaną przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
2. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w dniu wyznaczonym przez Fundację i nazwanym 26. Finałem WOŚP, który odbędzie się 14 stycznia 2018 r. w godz. 00:00 – 24:00. Aby otrzymać identyfikator osoba zgłaszająca się do sztabu jako wolontariusz zobowiązana jest m.in.: podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego poprzez które można się z nią kontaktować, a także wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich Oświadczenie Wolontariusza musi podpisać także opiekun prawny.
3. Prowadzenie zbiórki pieniężnej przez Wolontariusza do puszki kwestarskiej w innym terminie możliwe jest tylko w ramach Imprezy Zamkniętej 26. Finału WOŚP organizowanej przez Sztab, który otrzymał zgodę na organizację takiej imprezy.
4. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w rejonie działania Sztabu, od którego otrzymał identyfikator i puszkę kwestarską.
5. Wolontariusz zbiera pieniądze tylko na ulicach miast, miasteczek i wsi – nie kwestuje „pukając do drzwi”.
6. Wolontariusze, którzy nie ukończyli 16-go roku życia, kwestują w towarzystwie osoby pełnoletniej za zgodą Szefa Sztabu.
7. Wolontariusz powinien dbać o nie uszkodzenie banderoli zabezpieczających puszkę kwestarską.
8. Wolontariusz nie ma prawa otwierać puszki kwestarskiej i wyciągać jej zawartości.
9. Wolontariusz zdaje zaplombowaną puszkę niezwłocznie po zakończeniu kwesty w dniu Finału. Miejsce, czas i zasady określa Sztab, od którego otrzymał ID i puszkę kwestarską.
10. Wolontariusz otrzymuje dokument „rozliczenia-podziękowania” od Sztabu po zdaniu puszki kwestarskiej i przeliczeniu jej zawartości oraz kwituje w Sztabie własnym podpisem wysokość kwoty zebranej przez siebie na zbiorczym zestawieniu Sztabu „Rozliczenie Wolontariuszy”.
11. Do Sztabu zostaną przesłane blankiety rozliczeń-podziękowań wolontariuszy, Szef Sztabu zobowiązany jest przekazać je wolontariuszom. Podziękowanie jest dowodem, że dana osoba kwestowała podczas Finału, w związku z czym Fundacja nie wystawia osobnych zaświadczeń potwierdzających iż dana osoba była wolontariuszem.
12. W ciągu trwającej zbiórki dopuszczalna jest wymiana w lokalnym Sztabie zapełnionej puszki wolontariusza na nową pustą. Należy zadbać o to, by nowa puszka została także opatrzona numerem identyfikatora wolontariusza.
13. Wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby.
14. Wolontariusz lub osoba pełnoletnia odrębnie upoważniona do opieki nad niepełnoletnim wolontariuszem całkowicie odpowiada za swe czyny.
15. Wolontariusz działa na rzecz Fundacji, a nie w jej imieniu.


Nadal zainteresowana/zainteresowany?


—->Kliknij tutaj.<—-

 

A jeśli nie masz osiemnastu lat potrzebna jest jeszcze zgoda opiekuna.

Wypełnione dokumenty wraz  legitymacją szkolną  lub dowodem osobistym (do wglądu – czy Ty to Ty, a nie ktoś inny)

dostarcz do swojego Opiekuna Wolontariatu w swojej Szkole

najpóźniej do 20.11.2017


Zdjęcie (koniecznie opisane imieniem i nazwiskiem oraz z jakiej szkoły jesteś) wyślij na adres e-mail: grazyna.litwin@wp.pl


Jakie muszę mieć zdjęcie na identyfikatorze WOŚP?

 

Przygotowując zdjęcie – wzoruj się na zdjęciu legitymacyjnym: twoja twarz musi być wyraźna, na pierwszym planie i łatwa do poznania.
Zdjęcie nie może być mniejsze niż 600x800 pikseli i musi być w formacie .jpg.


Zdjęcie, które nie spełni powyższych kryteriów zostanie odrzucone, a wolontariusz skreślony z listy wolontariuszy.

 

 

Wróć